Co powinien umieć 3 latek i 4

Rozwój Osobisty, społeczny i emocjonalny
Pewność siebie i samo rozumienie Uczucia i zachowanie Związki
- cieszy się z małych zadań, które zostały mu powierzone, - rozumie, że niektóre zachowania i/lub słowa mogą sprawić przykrość, - bawi się zwracając uwagę na to co inni mówia lub robią,
- cieszy się z pochwały, którą utrzymuje, - potrafi czekać na swoją kolej, dzielić się zabawkami, - bawi się z innymi,
- potrafi wybierać zabawy i zabawki z pomocą, - zaczyna akceptować potrzeby innych, - pokazuje przyjazne zachowania,
- pewnie mówi do rówieśników kiedy się bawi i opowiada o domu oraz sąsiedztwie, -często potrafi tolerować opóźnienie kiedy jego potrzeby nie mogą być zaspokojone w danej chwili, - potrafi bawić się w grupie dzieci np. odgrywać role,
- pokazuje pewność w pytaniu dorosłych o pomoc, - często potrafi zaadaptować zachowanie w różnych społecznych sytuacjach i wtedy kiedy np. zmieniono plan dnia
- jest bardziej pewny siebie w nowych sytuacjach,
Rozwój fizyczny
Przenoszenie i podnoszenie Zdrowie i samo higiena
- porusza się z przyjemnością i pewnością, - potrafi powiedzieć osobie dorosłej kiedy jest głodny albo zmęczony albo chce odpocząć albo się bawić,
- wchodzi po schodach, stopniach, przeszkodach używając nóg naprzemiennie, - obserwuje co potrafi jego ciało,
- schodzi na dół, dwie stopy na stopniu niosąc mały przedmiot, - rozumie, że narzędzia należy używać ostrożnie (bezpiecznie),
- potrafi biegać ( widzi odległość, wie z jaką prędkością, wie dokąd) aby ominąć przeszkody, - ubiera się z pomocą (np umie włożyć rękę do bluzki),
- potrafi złapać dużą piłkę, - potrafi w większości czasu skorzystać z toalety i mu sie to udaje,
-potrafi stanąć na jednej nodze, - potrafi umyć i wysuszyć rece,
- rysuje linie i kółka,
- używa „narzędzi” potrafi przeciąć papier trzymając nożyczki dla dzieci,
- trzyma ołówek (coś do pisania) między kciukiem a palcami (nie trzyma już cała dłonią) i używa go w sposób prawidłowy,
- umie przerysować niektóre litery patrząc na nie,
Komunikacja i język
Słuchanie i uwaga Rozumienie Mówienie
- słucha innych sam na sam albo w małej grupie jeśli konwersacja go interesuje, - rozumie znaczenie przedmiotów (np. czego używamy do cięcia papieru?), - zaczyna używać bardziej złożonych sentencji (np. używając i, ponieważ),
- słucha bajki/opowieści z narastającym zainteresowaniem, - pokazuje rozumienie przyimków np.„ pod”, „nad”, „za”, - używa poprawnie czasów i ich form (teraźniejszy, przyszły, przeszły), w prostych opisach,
- powtarza refren, piosenkę, wierszyk, - rozumie proste polecenia (np. Proszę, połóż tę zabawkę na ziemi), - używa mowy do połaczenia pomysłów, wyjaśnienia co się dzieje teraz, co może się wydarzyć jako następne, przywołuje doświadczenia z przeszłości,
- słucha gdy coś innego robi – koncentracja/podzielność uwagi, - zaczyna rozumieć znaczenie „dlaczego” i „gdzie” w pytaniach, - pyta się dlaczego niektóre rzeczy się wydarzyły i sam zaczyna udzielać na te pytania odpowiedzi, pyta np. kto, dlaczego, kiedy, jak,
- podąża za wskazówkami (nie dotyczy jego ulubionej zabawy), - używa różnych czasów,
- buduje swoje słownictwo, które narasta z jego doświadczeniami,
- używa intonacji, zwrotów aby wyjaśnienie było zrozumiałe dla innych,
- używa słownictwa dotyczącego przedmiotów i osób dla niego ważnych,
- używa słów, które udają inne przedmioty podczas zabawy – np. pokazuje na karton i mówi ze to samochód,
Cztery szczegółowe grupy umiejętności:
Literatura Czytanie Pisanie
- lubi rymowanki i zajęcia rytmiczne, - czasem nada znaczenie temu co narysował,
- pokazuje zrozumienie rymu i aliteracji, (aliteracja - powtórzenie w celach ekspresywnych jednej lub kilku głosek na początku lub w akcentowanych pozycjach kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers), - nadaje znaczenie wyrazom które zobaczył,
- rozpoznaje rym w słowach,
- słucha opowieści sam i w małych grupach,
samodzielnie przegląda książki,
- włącza się w powtarzanie refrenów, rymów itp.,
- słucha czytanek z zainteresowaniem,
- mówi lub pokazuje jak dana czytanka/bajka sie skończy,
- opisuje główne wydarzenia z bajek, czytanek, głównych bohaterów itp.,
- powtarza słowa z rymowanek,
- rozpoznaje niektóre znane słowa jak naprzykład własne imię,
Matematyka Cyfry Ksztaty, przestrzeń i mierzenie
- liczy do 10, - pokazuje zrozumienie kształtów w przestrzeni,
- wypowiada niektóre liczby spontanicznie, - pokazuje zainteresowanie
- używa niektórych liczb prawidłowo w zabawie, kształtami,
- wie że numery oznaczają ilość danych rzeczy, - rozumie znaczenie „okrągły”, „długi” itp.
- zaczyna liczyć na paluszkach, śladów na papierze albo obrazkach, - używ języka pozycyjnego,
- pokazuje zainteresowanie numerami wokół niego, - pokazuje zainteresowanie kształtami w otaczajacym go środowisku,
- czasami dopasuje liczbę prawidłowo do ilości przedmiotów, - używa poprawnie kształtów do zadań,
- oddziela trzy albo cztery przedmioty od siebie zaczynając rozumieć, że ich suma jest wciąż taka sama, - zaczyna rozmowy o kształtach przedmiotów codziennego użytku,
- rozumie, że nie tylko rzeczy można policzyć, że można policzyć klaśnięcia, podskoki, kroki,
Rozumienie świata
Ludzie i sąsiedztwo Świat
Technologia
- pokazuje zainteresowanie osobami podobnymi do niego, - pokazuje troskę o żyjące stworzenia, - wie jak operować prostymi przedmiotami- pokazuje zainteresowanie zabawkami technologicznymi,
- rozpoznaje i opisuje specjalne zdarzenia z życia rodziny, - rozmawia o tym dlaczego i jak rzeczy sie dzieją, - wie, że informacje mogą być znalezione w komputerze,
- pokazuje zainteresowanie innymi formami codziennego życia, - komentuje i zadaje pytania o aspekty rodzinne, środowiskowe,
- pamięta i mówi o zdarzeniach z jego doświadczenia, - zaczyna rozwijać zrozumienie zmian w czasie,
- zna niektóre rzeczy, które czynią go wyjątkowym, potrafi rozmawiać o podobieństwach i różnicach w np. jego rodzinie,
Sztuka i projektowanie
Poznawanie i używanie materiałów i mediów Bycie twórczym
- lubi dołączać się do tańca, - śpiewa do siebie,
- zaczyna konstruować coś z klocków lub innych przedmiotów, - używa przedmiotów do stworzenia nowych potrzebnych do danej zabawy,
- odkrywa kolory i jak potrafią się zmieniać, - obserwuje co robią dorośli i czasem to powtarza,
- zaczyna się ruszać rytmicznie, - śpiewa sam do siebie,
- śpiewa kilka znanych piosenek,
Strona używa plików cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką cookies.
Akceptuję
x