Rozwój Osobisty, społeczny i emocjonalny
Pewność siebie i samo rozumienie Uczucia i zachowanie Związki
- cieszy się z małych zadań, które zostały mu powierzone, - rozumie, że niektóre zachowania i/lub słowa mogą sprawić przykrość, - bawi się zwracając uwagę na to co inni mówia lub robią,
- cieszy się z pochwały, którą utrzymuje, - potrafi czekać na swoją kolej, dzielić się zabawkami, - bawi się z innymi,
- potrafi wybierać zabawy i zabawki z pomocą, - zaczyna akceptować potrzeby innych, - pokazuje przyjazne zachowania,
- pewnie mówi do rówieśników kiedy się bawi i opowiada o domu oraz sąsiedztwie, -często potrafi tolerować opóźnienie kiedy jego potrzeby nie mogą być zaspokojone w danej chwili, - potrafi bawić się w grupie dzieci np. odgrywać role,
- pokazuje pewność w pytaniu dorosłych o pomoc, - często potrafi zaadaptować zachowanie w różnych społecznych sytuacjach i wtedy kiedy np. zmieniono plan dnia
- jest bardziej pewny siebie w nowych sytuacjach,
Rozwój fizyczny
Przenoszenie i podnoszenie Zdrowie i samo higiena
- porusza się z przyjemnością i pewnością, - potrafi powiedzieć osobie dorosłej kiedy jest głodny albo zmęczony albo chce odpocząć albo się bawić,
- wchodzi po schodach, stopniach, przeszkodach używając nóg naprzemiennie, - obserwuje co potrafi jego ciało,
- schodzi na dół, dwie stopy na stopniu niosąc mały przedmiot, - rozumie, że narzędzia należy używać ostrożnie (bezpiecznie),
- potrafi biegać ( widzi odległość, wie z jaką prędkością, wie dokąd) aby ominąć przeszkody, - ubiera się z pomocą (np umie włożyć rękę do bluzki),
- potrafi złapać dużą piłkę, - potrafi w większości czasu skorzystać z toalety i mu sie to udaje,
-potrafi stanąć na jednej nodze, - potrafi umyć i wysuszyć rece,
- rysuje linie i kółka,
- używa „narzędzi” potrafi przeciąć papier trzymając nożyczki dla dzieci,
- trzyma ołówek (coś do pisania) między kciukiem a palcami (nie trzyma już cała dłonią) i używa go w sposób prawidłowy,
- umie przerysować niektóre litery patrząc na nie,
Komunikacja i język
Słuchanie i uwaga Rozumienie Mówienie
- słucha innych sam na sam albo w małej grupie jeśli konwersacja go interesuje, - rozumie znaczenie przedmiotów (np. czego używamy do cięcia papieru?), - zaczyna używać bardziej złożonych sentencji (np. używając i, ponieważ),
- słucha bajki/opowieści z narastającym zainteresowaniem, - pokazuje rozumienie przyimków np.„ pod”, „nad”, „za”, - używa poprawnie czasów i ich form (teraźniejszy, przyszły, przeszły), w prostych opisach,
- powtarza refren, piosenkę, wierszyk, - rozumie proste polecenia (np. Proszę, połóż tę zabawkę na ziemi), - używa mowy do połaczenia pomysłów, wyjaśnienia co się dzieje teraz, co może się wydarzyć jako następne, przywołuje doświadczenia z przeszłości,
- słucha gdy coś innego robi – koncentracja/podzielność uwagi, - zaczyna rozumieć znaczenie „dlaczego” i „gdzie” w pytaniach, - pyta się dlaczego niektóre rzeczy się wydarzyły i sam zaczyna udzielać na te pytania odpowiedzi, pyta np. kto, dlaczego, kiedy, jak,
- podąża za wskazówkami (nie dotyczy jego ulubionej zabawy), - używa różnych czasów,
- buduje swoje słownictwo, które narasta z jego doświadczeniami,
- używa intonacji, zwrotów aby wyjaśnienie było zrozumiałe dla innych,
- używa słownictwa dotyczącego przedmiotów i osób dla niego ważnych,
- używa słów, które udają inne przedmioty podczas zabawy – np. pokazuje na karton i mówi ze to samochód,
Cztery szczegółowe grupy umiejętności:
Literatura Czytanie Pisanie
- lubi rymowanki i zajęcia rytmiczne, - czasem nada znaczenie temu co narysował,
- pokazuje zrozumienie rymu i aliteracji, (aliteracja - powtórzenie w celach ekspresywnych jednej lub kilku głosek na początku lub w akcentowanych pozycjach kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers), - nadaje znaczenie wyrazom które zobaczył,
- rozpoznaje rym w słowach,
- słucha opowieści sam i w małych grupach,
samodzielnie przegląda książki,
- włącza się w powtarzanie refrenów, rymów itp.,
- słucha czytanek z zainteresowaniem,
- mówi lub pokazuje jak dana czytanka/bajka sie skończy,
- opisuje główne wydarzenia z bajek, czytanek, głównych bohaterów itp.,
- powtarza słowa z rymowanek,
- rozpoznaje niektóre znane słowa jak naprzykład własne imię,
Matematyka Cyfry Ksztaty, przestrzeń i mierzenie
- liczy do 10, - pokazuje zrozumienie kształtów w przestrzeni,
- wypowiada niektóre liczby spontanicznie, - pokazuje zainteresowanie
- używa niektórych liczb prawidłowo w zabawie, kształtami,
- wie że numery oznaczają ilość danych rzeczy, - rozumie znaczenie „okrągły”, „długi” itp.
- zaczyna liczyć na paluszkach, śladów na papierze albo obrazkach, - używ języka pozycyjnego,
- pokazuje zainteresowanie numerami wokół niego, - pokazuje zainteresowanie kształtami w otaczajacym go środowisku,
- czasami dopasuje liczbę prawidłowo do ilości przedmiotów, - używa poprawnie kształtów do zadań,
- oddziela trzy albo cztery przedmioty od siebie zaczynając rozumieć, że ich suma jest wciąż taka sama, - zaczyna rozmowy o kształtach przedmiotów codziennego użytku,
- rozumie, że nie tylko rzeczy można policzyć, że można policzyć klaśnięcia, podskoki, kroki,
Rozumienie świata
Ludzie i sąsiedztwo Świat
Technologia
- pokazuje zainteresowanie osobami podobnymi do niego, - pokazuje troskę o żyjące stworzenia, - wie jak operować prostymi przedmiotami- pokazuje zainteresowanie zabawkami technologicznymi,
- rozpoznaje i opisuje specjalne zdarzenia z życia rodziny, - rozmawia o tym dlaczego i jak rzeczy sie dzieją, - wie, że informacje mogą być znalezione w komputerze,
- pokazuje zainteresowanie innymi formami codziennego życia, - komentuje i zadaje pytania o aspekty rodzinne, środowiskowe,
- pamięta i mówi o zdarzeniach z jego doświadczenia, - zaczyna rozwijać zrozumienie zmian w czasie,
- zna niektóre rzeczy, które czynią go wyjątkowym, potrafi rozmawiać o podobieństwach i różnicach w np. jego rodzinie,
Sztuka i projektowanie
Poznawanie i używanie materiałów i mediów Bycie twórczym
- lubi dołączać się do tańca, - śpiewa do siebie,
- zaczyna konstruować coś z klocków lub innych przedmiotów, - używa przedmiotów do stworzenia nowych potrzebnych do danej zabawy,
- odkrywa kolory i jak potrafią się zmieniać, - obserwuje co robią dorośli i czasem to powtarza,
- zaczyna się ruszać rytmicznie, - śpiewa sam do siebie,
- śpiewa kilka znanych piosenek,
Trzy podstawowe grupy umiejętności (od urodzenia do 11 miesiąca życia)
Rozwój Osobisty, społeczny i emocjonalny Pewność siebie Uczucia i zachowanie Związki
- Śmieje się i guga z przyjemnością (np. w odpowiedzi na gilgotki), - Uspokaja się w reakcji na znany dotyk, głosy i twarze, - Lubi towarzystwo i szuka kontaktu z innymi,
- Używa głosu, gestów, kontaktu wzrokowego i ekspresji twarzy aby nawiązać kontakt z innymi i utrzymać ich uwagę, - Poszukuje fizycznego i emocjonalnego komfortu poprzez wtulanie się w osoby dobrze mu znane, - Intensywnie patrzy na twarze i kopiuje ruchy twarzy np. pokazuje język, otwiera buzię,
- Uspokaja się kiedy jest trzymany, kołysany, kiedy mówi się i śpiewa do niego delikatnym głosem, - Reaguje kiedy się do niego mówi np. rusza nogami, otwiera buzię,
- Potrafi pokazać zakres różnych emocji takich jak: przyjemność, strach, podekscytowanie, - Rozpoznaje i najbardziej reaguje na głos głównego opiekuna (twarz się zmienia, wzrasta aktywność kiedy opiekun się pojawia),
- Reaguje emocjami na emocje innych (np. śmiechem na śmiech, poddenerwowaniem na smutek lub płacz), - Reaguje na to na czym skupia się opiekun ( wodzi za nim wzrokiem),
- Lubi być podnoszony i przytulany,
Rozwój fizyczny Przenoszenie i podnoszenie Zdrowie i samo higiena
- Odraca główkę w odpowiedzi na dźwięki i obrazy, - Odpowiada na i dobrze się rozwija dzięki miłemu, delikatnemu fizycznemu kontaktowi z innymi i dzięki ich trosce,
- Stopniowo zdobywa umiejętność podnoszenia i trzymania własnej główki, - Potrafi wyrazić głód, dyskomfort oraz pragnienie,
- Porusza ramionami i nogami, które stopniowo stają się bardziej skoordynowane (kontrolowane), - Oczekuje – reaguje na karmienia (posiłki) z zainteresowaniem,
- Potrafi przewrócić sie z plecków na brzuszek i z brzuszka na plecki,
- Kiedy leży na brzuszku zaczyna podnosić główkę, później klatkę piersiową, najpierw na przedramionach a później na prostych ramionach,
- Obserwuje swoje rączki i nożki- kiedy leży na plecach podnosi i chwyta nóżki w pionie,
- Wyciąga rączki po przedmioty, dotyka je i zaczyna je trzymać,
- Bada przedmioty buzią, często chwyta przedmioty i wkłada je sobie do buzi,
Komunikacja i język Słuchanie i uwaga Rozumienie Mówienie
- Odwraca się w stronę dźwięku, następnie lokalizuje zakres dźwięku, - Zatrzymuje się i patrzy kiedy słyszy własne imię, - Potrafi komunikować swoje potrzeby i uczucia na swoje różne sposóby, np. poprzez płacz, guganie,
- Słucha, odróżnia/rozpoznaje i reaguje na intonacje i barwy głosów, - Zaczyna rozumieć znane gesty, dźwięki i słowa, - Reaguje własnymi dźwiękami w odpowiedzi na słowa wypowiadane do niego poprzez bliską osobę,
- Reaguje w interakcji z innymi poprzez uśmiech, patrzenie i ruchy, - Unosi ramionka czekając na to, że zostanie podniesiony,
- Wycisza się albo reaguje (dość żywiołowo) kiedy słyszy jak się do niego mówi, - Ćwiczy i stopniowo rozwija swoją mowę aby komunikować się z innymi (gaworzy, powtarza sylaby, bawi się swoim głosem),
- Patrzy uważnie na osobę, która do niego mówi ale przestaje jeśli ta osoba znika z pola widzenia np. się odwraca,
- Wsłuchuję się w znane mu dźwięki, słowa albo zabawy (tzw. Finger plays),
- Rozprasza się kiedy pojawiają się nowe bodźce,
Cztery szczegółowe grupy umiejętności (- te grupy podane są orientacyjnie dla dzieci do skończonych 24 miesięcy życia, nikt nie obserwuje jak z “pisaniem” czy „technologią” radzi sobie maluszek pięcio czy nawet czternasto miesięczny).
Literatura Czytanie Pisanie
- Lubi patrzeć na książki i inne wydrukowane obrazki, Późniejsza umiejętność pisania opiera się na tych doświadczeniach jakie dzieci zdobyły w okresie niemowlęcym i wczesno dziecięcym. Znim nauczą się pisać muszą nauczyć się komunikować, następnie uczą się zapisywać słowa, które potrafią powiedzieć.
Matematyka Cyfry
Ksztaty, przestrzeń i mierzenie
- Zauważa zmiany w obrazkach i przedmiotach (w grupie do 3), Wczesna dziecięca świadomość jeśli chodzi o kształy, przestrzeń i długość rozwija się poprzez możliwość obserwacji własnych ruchów, zabawę i odkrywanie. Wczesna dziecięca świdomość jeśli chodzi o kształy, przestrzeń i długość rozwija się poprzez możliwość obserwacji własnych ruchów, zabawę i odkrywanie.
Rozumienie świata Ludzie i sąsiedztwo Świat Technologia
Początkowe rozumienie ludzi i sąsiedztwa opiera się na wczesnych nawiązanych relacjach z osobami ważnymi dla dziecka. - Porusza oczami, następnie głową kiedy wodzi za jakimś przedmiotem, Początki rozumienia technologii bazują na wczesnych doświadczeniach jakie maluchy zdobywają poprzez zabawę różnymi przedmiotami i obserwowanie jak się zachowują pod wpływem różnych reakcji na nie.
- Reaguje gwałtownie jeśli przedmiot albo twarz nagle znika z pola widzenia,
- Z zainteresowniem patrzy na pokój, poszukuje nowych interesujących obiektów i wydarzeń,
- Uśmiecha się z przyjemnością podczas dobrze mu znanych zabaw,
- Powtarza czynności, które powodują jakąś reakcję np. potrząsa grzechotką,
Sztuka i projektowanie Poznawanie i używanie materiałów i mediów Bycie twórczym
Dzieci badają materiały i przedmioty jako część poznawania otaczającego ich świata. Dzieci muszą na początku odkrywać świat i zrozumieć różne sposoby komunikowania się zanim zaczną wyrażać własne pomysły poprzez sztukę czy projektowanie.
Trzy podstawowe grupy umiejętności (od 8 do 20 miesięcy)
Rozwój Osobisty, społeczny i emocjonalny Pewność siebie Uczucia i zachowanie Związki
Lubi odnajdywać swój nos(części ciała) podczas gier – piosenek, Dzieli się uczuciami i przeżyciami z bliską osobą, (zachwyt- podniecenie, przyjemność), używa jej do tzw. „zatankowania” kiedy jest zmęczony, zestresowany lub sfrustrowany, Zaczyna zwracać uwagę innych na wiele sposobów (przyciąga innych podczas interacji społecznych),
Uczy się, że własny głos (wydawanie dźwięków)i działania mają wpływ na innych, Nabywa zdolności uspokajania się samemu (może posiadać przedmiot, który mu w tym pomaga), Buduje relacje z ważnymi osobami,
Używa wzroku aby o coś poprosić albo podzielić się zainteresowaniem, Współpracuje przy czynnościach dnia codziennego (pomaga np. się ubierać), Jest ostrożny (czujny) w kontaktach z osobami, których nie zna,
Angażuje inne osoby aby zdobyć cel, np. dosięgnąć przedmiot, który jest poza zasięgiem, Zaczyna rozumieć „tak”, „nie” i niektóre reguły, Jest w interakcji z innymi i poznaje nowe sytuacje- odkrywa je, jeśli obok jest osoba mu dobrze znana,
Pokazuje zainteresowanie różnymi zabawami, inaczej reaguje na dzieci niż na dorosłych, może np. bardziej być zainteresowany obserwacją rówieśników niż dorosłych,
Rozwój fizyczny Przenoszenie i podnoszenie Zdrowie i samo higiena
Siedzi samodzielnie na podłodze, Otwiera buzię, jak podaje mu się łyżeczkę,
Kiedy siedzi pochyla się do przodu aby podnieść małą zabawkę, Trzyma samodzielnie/własną butelkę albo kubek,
Podciąga się do stania, trzymając się mebli albo osoby, Palcami łapie jedzenie i wkłada sobie do buzi,
Raczkuje, porusza pupką albo przetacza się w celu poruszania, Próbuje używać łyżeczki – potrafi zbliżać ją do buzi, ale jedzenie zazwyczaj spada,
Chodzi podtrzymując się o meble albo trzymając jedną lub obiema rękoma osobę, Pomaga w zmianie pieluszki, leży w bezruchu, podnosi nóżki,
Wykonuje kilka pierwszych kroków samodzielnie, Mówi np. kiedy robi siusiu – powoli zaczyna rozumieć proces,
Komunikacja i język Słuchanie i uwaga Rozumienie Mówienie
Porusza całym ciałem do dźwięków, które lubi. Rozwija umiejętność podążania za mową ciała innych, uwzględniająć pokazywanie palcem i gestykulowanie, Używa dźwięków podczas zabawy np. brum jak bawi się samochodem,
Lubi poznawać i badać nowe rzeczy, Potrafi udzielić odpowiedzi na pytania, w których kontekście wystepują ważne dla niego osoby (np. Gdzie jest babcia? Gdzie Twoj nos?), Używa pojedyncze słowa,
Potrafi skoncentrować na krótko uwagę na przedmiocie albo zabawie, którą sam sobie wybierze, Rozumie pojedyncze słowa w kontekście ( np. tata, kubek, piłka), Często naśladuje słowa i dźwięki,
Skupia uwagę na dominującym bodźcu – łatwo się rozprasza poprzez hałas albo rozmowę innych, Lubi swoją mowę i coraz częściej eksperymentuje z używaniem dźwięków i słów w celu komunikowania się,
Używa wzroku aby pokazać co chce poprosić albo pokazać swoje zainteresowanie,
Tworzy własne słowa jako, że zaczyna rozwijać własny język,
Cztery szczegółowe grupy umiejętności
Literatura Czytanie Pisanie
Trzyma w rączkach książeczki i obrazki i patrzy na nie z zainteresowaniem, Początkowe próby „pisania” to nie to samo co pisanie, jest to sensoryczne i fizyczne doświadczenie dla dzieci które jeszcze nie łączą tego ze znaczeniem – jakie musi być nadane jeśli mowa o pisaniu,
Matematyka Cyfry Kształty, przestrzeń i mierzenie
Rozwija rozumienie liczb poprzez śpiewanie ich lub czytanie (podczas zabaw), Rozpoznaje duże i małe rzeczy w kontekście,
Posiada pewne zrozumienie na temat instnienia przedmiotów nawet jeśli są poza zasięgiem, Zaczyna rozumieć codzienną rutynę i sprawia mu ona radość
Rozumienie świata Ludzie i sąsiedztwo Świat Technologia
Początkowe rozumienie ludzi i sąsiedztwa opiera się na wczesnych nawiązanych relacjach z osobami ważnymi dla dziecka. Obserwuje zachowania zwierząt, innych osób, to co robią pojazdy, Dokładnie tak samo jak w tabelce od 0-11 miesięcy.
Patrzy na zabawkę, która jest chowana i próbuje ją znaleźć,
Patrzy na opuszczane przedmioty,
Skupia się na łączeniu/mieszaniu przedmiotów (np. uderza nimi o siebie, wkłada je do pudełka),
Wie, że przedmioty używa się w inne sposoby (np. piłke się kopie a samochodem jeździ),
Sztuka i projektowanie Poznawanie i używanie materiałów i mediów Bycie twórczym
Doświadcza i eksperymentuje z rzeczami poprzez kontakt z nimi i zabawę. Doświadcza nowych rzeczy ciałem i poprzez zabawy sensoryczne, Dokładnie tak samo jak w tabelce od 0-11 miesięcy.
Porusza całym ciałem kiedy słyszy np. ulubiona piosenkę,
Imituje zachowania jakie zaoobserwowało np. macha, klaszcze,
Strona używa plików cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką cookies.
Akceptuję
x